Audyt procesów produkcyjnych

Audyt procesów produkcyjnych

Audyt procesów produkcyjnych to przegląd poszczególnych elementów firmy i jej otoczenia, badający jednocześnie ich wzajemny wpływ na siebie. Głównym celem audytu jest eliminacja zasobów nie dających wartości. Audyt ten polega na badaniu obiegu informacji oraz dokumentów w organizacji.
Celem audytu procesowego jest sporządzenie eksperckich raportów audytowych po ich zakończeniu. Są to bardzo rzetelne i rozbudowane opracowania, na podstawie których, możliwe jest zmodyfikowanie dotychczasowej działalności firmy. Nasi audytorzy realizują różne formy audytów wewnętrznych. Działania te przybierają postać doradczą oraz weryfikacyjną i zawsze skutkują wypracowaniem wartości dodanej dla badanej firmy.


W ramach usługi audytu wykonujemy następujące aktywności:

 • weryfikacja i ocena danych wewnętrznych (głównie finansowych, operacyjnych),
 • badanie efektywności operacyjnej,
 • sprawdzanie zgodności działania firmy i realizowanych procesów z przepisami prawa,
 • przegląd procedur i czynności kontrolnych, realizowanych w firmie,
 • identyfikacja skali błędów krytycznych, nadużyć i reklamacji,
 • analiza powodów nieprawidłowego działania firmy,
 • weryfikacja wybranych, podjętych decyzji zarządczych,
 • opracowanie raportów bieżących na temat działalności firmy, ryzyka jej działalności,
 • mapowanie ryzyka,
 • wydanie pozaudytowych rekomendacji końcowych, uwzględniających konieczne do
  przeprowadzenia zmiany w firmie.

Wykonując audyty dla przedsiębiorstw, stosujemy najskuteczniejsze narzędzia. W szczególności należą do nich: analiza dokumentów źródłowych, wywiady z pracownikami, wywiady z kierownictwem, graficzna analiza procesów czy procedura analityczna. Stanowi to gwarancję uzyskania wiarygodnych informacji o tym, czy jednostka gospodarcza działa legalnie, prawidłowo i efektywnie. Dzięki współpracy polegającej na zlecaniu okresowych audytów wielu klientom udało się przeprowadzić optymalizację kosztów, poprawić wiele procesów firmy pod względem jakościowym, a także krytycznie zweryfikować dotychczasowy sposób realizacji strategii biznesowej.