Audyt fotowoltaiczny

Audyt fotowoltaiczny

Fotowoltaika to pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Jest to najbardziej popularna metoda wśród odnawialnych źródeł energii. Co raz częściej właściciele domów jednorodzinnych, firm, czy też jednostki samorządu terytorialnego inwestują w elektrownie słoneczne. Korzyści wynikające z montażu fotowoltaiki to: zmniejszenie zapotrzebowanie na energię eklektyczną z sieci, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a przede wszystkim zmniejszenie kosztu zakupu energii. Aby tak się stało instalacja fotowoltaiczna musi być odpowiednio dobrana w stosunku do zapotrzebowania budynku na energię elektryczną oraz fachowo zamontowana.

Audyt fotowoltaiczny to analiza opłacalności wykorzystania paneli fotowoltaicznych.


Co audyt fotowoltaiczny ma na celu?

  • dobór optymalnej mocy instalacji w oparciu o wyliczenia zużycia energii w obiekcie
  • oszacowanie rocznej produkcji energii energetycznej wytworzonej przez instalację
  • oszacowanie powierzchni paneli
  • oszacowanie redukcji zanieczyszczeń emitowanych
  • oszacowanie kosztu całkowitego wykonania instalacji