Instalacje LNG, CNG

W obliczu restrykcyjnych norm czystości spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez firmy transportowe rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów LNG zyskuje na znaczeniu jako czyste, wydajne paliwo w transporcie.

Gaz ziemny w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego oleju napędowego jest paliwem przyjaznym dla środowiska dzięki znacznemu ograniczeniu emisji tlenków azotu, dwutlenku węgla oraz prawie całkowitemu wyeliminowaniu emisji cząstek stałych. Ponad to gaz ziemny jest znacznie tańszy od oleju napędowego co powoduje, że coraz więcej przewoźników decyduje się na wymianę floty na pojazdy zasilane metanem. Jedyną barierą hamującą rozwój tego rynku jest niedostateczna infrastruktura do tankowania, dlatego to właśnie teraz jest najlepszy moment, aby pomyśleć o stacji tankowania gazem ziemnym skroplonym (LNG), który opcjonalnie może być wyposażony w moduł CNG.