Audyt prawny

Audyt prawny

Audyt to kompleksowe badanie podmiotu, pozwalające określić, czy dany przedsiębiorca działa w sposób prawidłowy i rzetelnie prowadzi swoje interesy.
Audyt prawny (due diligence) to rewizja prawna podmiotu, dostarczająca nam wiedzy o działalności podmiotu pod kątem prawnym, uwzględniający poprawność prowadzenia firmy, jej rentowności, weryfikacji ryzyk prowadzonej działalności. Jak również praktyk prawnych, szansy na rozwój. Jest to narzędzie, służące poprawie bezpieczeństwa prowadzenia danej działalności.

 

Audyt prawny przeprowadza się w celu
• wzrostu ryzyka kontroli Spółki
• przejęcia, połączenia, przekształcenia spółki
• planowanej zmiany struktury udziałowej,
• wejścia Spółki na giełdę;
• negatywnej oceny Spółki
• planowanego objęcia funkcji w organach Spółek (szczególnie Zarząd, Rada Nadzorcza);
• zmian lub poszerzenia zakresu działalności Spółki,

 

Audyt prawny – jakie daje korzyści?

• szczegółową ocenę dotychczasowej działalności,
• możliwość eliminacji ryzyk,
• zabezpieczenie majątku Spółki/ Zarządu
• wprowadzenie rozwiązań minimalizujących ryzyko prawne, stworzenie zabezpieczeń, działań naprawczych;
• ochronę prawną
• minimalizację odpowiedzialności Zarządu za działalność Spółki.
• zaleceń efektywnych rozwiązań
• doprecyzowanie zapisów niejasnych bądź które na skutek wadliwego zapisu grożą odpowiedzialnością odszkodowawczą Spółki;
• wprowadzenie umów ramowych oraz zapisów – w umowach, w tym w umowie Spółki – bardziej korzystnych dla Spółki niż przepisy powszechnie obowiązujące, a możliwe do wprowadzenia;
• rejestracja znaków graficznych oraz patentów umacniające pozycję firmy na rynku oraz zapewniające większą rozpoznawalność;
• szczegółowy raport końcowy
• wyeliminowanie niedozwolonych wzorców umownych, stworzenie wzorów dokumentów kadrowych, pracowniczych, korporacyjnych
• zabezpieczenie praw autorskich oraz praw Spółki w tym tajemnicy handlowej po wygaśnięciu umów z kontrahentami, pracownikami;
• stworzenie wzorców dokumentów kadrowych, pracowniczych, korporacyjnych.