Kogeneracja

Audyt informatyczny

Kogeneracja jest procesem, w którym ciepło oraz energia elektryczna wytwarzane są jednocześnie z tego samego paliwa (gazu ziemnego), co umożliwia znacznie efektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej, a zatem wpływa na obniżenie kosztów oraz zmniejszenie emisji CO 2.

 

Stosowana jest w sektorach przemysłowych i usługowych. Wysokosprawna kogeneracja jest niezbędna w energochłonnych gałęziach przemysłu, które cechują się wysokim stopniem zużycia energii oraz ciepła.

 

Ekonomiczność oraz korzystny wpływ na środowisko naturalne skłoniło Ministerstwo Energii do opracowania projektu Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Małe jednostki kogeneracji mają możliwość wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej – jest to dopłata do wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W ramach wypłaty małe jednostki uzyskują stałą premię gwarantowaną do rynkowej ceny energii elektrycznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dobrze zaprojektowana kogeneracja amortyzuje się średnio po trzech latach, to w dobie ciągle rosnących cen energii elektrycznej, oraz ciepła rozważenie przez przedsiębiorcę zlecenia wykonania studium opłacalności wydaje się nad wyraz zasadne.